Php 8 Shell

Php 8 Shell List

upload shell

upload Shell php dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shelldir linux tabanlı hedeflerde kullanılır. upload shell daha çok upload php shell, upload shell, upload.php, upload.txt. upload.rar olarak biliniyor.


Views 88 Views     category Php 8 Shell      upload shell txt indir upload shell txt      upload shell rar indir upload shell rar    

marijuana shell

marijuana Shell php dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shelldir linux tabanlı hedeflerde kullanılır. marijuana shell daha çok marijuana php shell, marijuana shell, marijuana.php, marijuana.txt. marijuana.rar olarak biliniyor.


Views 23 Views     category Php 8 Shell      marijuana shell txt indir marijuana shell txt      marijuana shell rar indir marijuana shell rar